Třída U TRPASLÍKA

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

Třída „U Trpaslíka“ je situována v přízemí prostředního pavilonu. Disponuje prostornou šatnou, ze které se dá vejít posuvnými dveřmi do umývárny, nebo druhými dveřmi do třídy. Ta je členěna nízkými policemi do center aktivit.  Vejdeme-li dovnitř, po pravé straně se nachází koutek s KOSTKAMI, kde děti staví a konstruují různé objekty, silnice, mosty, rozvíjí si fantazii a tvořivost. Hned za ním je centrum POHYB se žíněnkou, houpačkou, odstrkovadlem a dle potřeby a daného tématu se tam přidává další náčiní, aby si děti trénovaly motoriku, koordinaci a další pohybové dovednosti. V sousední DRAMATICE hrají divadlo a námětové hry a podle toho je také vybavena. U okna je situován koutek HUDBA s piánem a hudebními nástroji. V blízkosti dveří na zahradu máme centrum DÍLNA, které lze za hezkého počasí snadno přenést ven. Ve druhé části třídy se nachází POKUSY A OBJEVY, MANIPULAČNÍ HRY a v blízkosti umývárny centrum ATELIÉR.  DOMÁCNOST se zmenšenou kuchyňskou linkou najdeme vedle vchodu do přípravné kuchyňky. Centrum PÍSEK A VODA s velkou pískovnou nalezneme v umývárně, u zdroje vody. Na celou třídu ze zdi dohlíží třídní maskot – trpaslík a dbá na to, aby se tu dětem líbilo.

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Třídu MŠ tvoří 11 Center aktivit: Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Voda a písek, Ateliér, Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb, Dramatika.

 

Nepřihlášený