Aktuality

AKTUALITY 

 

heartheartSlavnostní rozloučení s předškoláky v Kumpánově zahraděheartheart

Přejeme všem předškoláčkům mnoho štěstí ve škole a všem krásné léto!

Slavnostní rozloučení s předškoláky v Kumpánově zahradě

Přejeme všem předškoláčkům mnoho štěstí ve škole a všem krásné léto!..

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
Na začátku jara se děti z naší školky zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Českým zahrádkářským svazem........ A rovnou šest obrázků od našich holčiček se umístilo v top 50!

Čarodějky🪄 Zlata, Nikitka a Anička a Dračice 🐉 Elinka, Tonička a Ellinka.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - SCIO 

 

Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníku, za vyjádření jejich názoru a také za vyslovené pochvaly, které velmi potěšily. Je to pro nás povzbuzení a zároveň i výzva, abychom se i nadále snažili přinášet Vašim dětem i Vám, rodičům, to nejlepší, co je v našich silách.
Závěry z těchto šetření budou využity k vytvoření konkrétního strategického plánu MŠ, které se zaměří na zlepšení identifikovaných oblastí.

Děkujeme.

 

K.Podr, ředitelka MŠ

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 


 

Rada města na svém zasedání dne 03.04.2024 usnesením č. 32/40/2024/RM schválila pro školní rok 2024/25 měsíční úplatu za vzdělávání v mateřských školách ve výši 700 Kč.Rada města na svém zasedání dne 03.04.2024 usnesením č. 32/40/2024/RM schválila pro školní rok 2024/25 měsíční úplatu za vzdělávání v mateřských školách ve výši 700 Kč.

                       

Vážení rodiče,
z důvodu zkvalitnění bezpečnosti Vašich dětí v mateřské škole, budeme za podpory zřizovatele /uvolnění financí/ zavádět bezpečnostní systém pro vstup do mateřské školy a s tím spojené i vyzvedávání dětí.

Instalace systému proběhne v měsíci KVĚTNU - ČERVNU .

Do tříd v mateřské škole bude zaveden systém video- telefonů.

U hlavních vchodů bude systém bude fungovat na principu čipů, které v určenou dobu pro přivádění a vyzvedávání dětí umožní rodičům vstoupit do areálu školky právě prostřednictvím čipů.
Nejedná se o nic nového a neznámého. Kdo má děti na základních školách, s tímto systémem se již určitě setkal.

Čipový systém bude fungovat od 2.9.2024. Do zprovoznění tohoto systému ještě zbývá nějaký čas:-)

U obou hlavních vchodů budou nainstalovány kamery, pro monitorování vchodů.

Čipy: V první fázi je počítáno se dvěma kusy do rodiny - zákonné zástupci.

Tento bezpečnostní systém jistě zmírní riziko vniknutí cizích osob do areálu MŠ. Bude důležité vždy zavírat vchodové dveře do budovy.
Systém umožní vcházet v dobu určenou k přivádění dětí tj. 6:30 – 8:30 hod. Poté již čip nikoho nevpustí. Dále pak umožní vcházet při vyzvedávání dětí po obědě tj. 12:15 – 12:45 hod. a od 14:30 – 17:00 hod. Mimo tyto časy nebude možné do budovy vstupovat, pouze po zazvonění do každé třídy.

Věříme, že i vy rodiče budete klidnější, že jsou Vaše děti v bezpečném prostředí.

O spuštění systému vás budeme včas informovat.

Děkuji Karolína Podr,řed MŠ 
 

   

ZMAPOVÁNÍ POTŘEB MATEŘSKÉ ŠKOLY

KOORDINÁTORKA V MŠ 

Vážení rodiče,
dne 6.března proběhlo v naší mateřské škole pod vedením metodičky a koordinátorky programu Začít spolu - Mgr. Škardové, zmapování center aktivit v našich třídách a následná hospitace u učitelek vzdělávacích činností pro děti.

Dle metodického vedení "Step by Step" bylo doporučeno, změnit prostředí tříd, rozšířit centra aktivit a více plánovat a promýšlet vzdělávací nabídky pro děti.
Proto v současné době v mateřské době probíhaji změny interiéru, se kterými se všichni sžíváme a doufáme, že vše bude ku prospěchu našich dětí.
S tím souvisí další vzdělávaní našich učitelek, které měly možnost navštívit jiné MŠ se stejnou koncepcí, jako má naše MŠ - alternativní program Začít spolu.
A tímto krokem i zároveň usilujeme o to, aby se naše škola stala ukázkovým metodickým centrem pro ostatní školy.
Pevně věříme, že i vy naši vizi uvítáte.
K.Podr, ředitelka MŠ

Nepřihlášený