Vítejte
ve
Školce u Divadla

VÍTĚZNÁ 1578, 27401 SLANÝ 

                                      MATEŘSKÁ ŠKOLA SLANÝ

Vážení návštěvníci, milí rodiče a přátelé školy, vítáme vás na webových stránkách mateřské školy U Divadla Slaný .

Záměrem tohoto webu je zprostředkovat vám co nejvíce informací z naší mateřinky.

OSOBNĚ - VE SVÉ KMENOVÉ                          TŘÍDĚ 

TELEFONICKY - DO SVÉ KMENOVÉ                                 TŘÍDY                        

PŘES MOBILNÍ APLIKACI NAŠE                                 MŠ

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení návštěvníci, milí rodiče a přátelé školy, vítáme vás na webových stránkách mateřské školy U Divadla Slaný . Záměrem tohoto webu je zprostředkovat vám co nejvíce informací z naší mateřinky.

Jak to všechno začalo...

Tato školka byla otevřena v roce 1976 jako společné zařízení jesle a mateřská škola. Byly zde tři třídy MŠ a jedno oddělení jeslí. Takto škola fungovala až do roku 1990, kdy byly rušeny jeslové třídy, a tak se celé zařízení stalo čtyřtřídní MŠ. V roce 2011 proběhla rekostrukce a přístavba MŠ a počínaje školním rokem 2011/2012 je naše škola šestitřídní.

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola má velkou spádovou oblast, proto jsou přijímány děti z různých částí města.

V mateřské škole současně pracuje 26 zaměstnanců, škola disponuje vlastní ŠJ a náleží jí velká zahrada s herními prvky pro děti. Každá třída má na zahradě MŠ své pískoviště.

Třídy mateřské školy jsou rozděleny podle věkového složení od 3-4,5 let, 5-6/7 let. 

Mateřská škola je zapojena do alternativního programu „Začít spolu “. Každé třídy jsou rozděleny do hracích koutků, center aktivit /voda a písek, domácnost, ateliér, pokusy a objevy, knihy a písmena, hudba, dramatika, dílna, manipulační hry a velké kostky.  S dětmi se pracuje v malých skupinách ve zmíněných centrech aktivit, která jsou označena piktogramy.

Ke každé třídě, kromě nové přístavby náleží velká terasa, na které je možno plnit vzdělávací nabídku či využívat i přes nepříznivé počasí. Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči, rodiči jsou partneři. Pro každé dítě je ve spolupráci s rodiči zpracováváno portfolio dítěte, individuální hodnocení a individuální plán rozvoje dítěte.

Novinky

DIGITÁLNÍ POMŮCKY 

Do MŠ byly zakoupeny digitální učební pomůcky pro děti. 
Tyto digitální pomůcky napomáhají k rozvoji informatického myšlení a digitální kompetence
.

ČINNOSTI V CENTRECH AKTIVIT 

Centra aktivit vytvářejí podnětné učební prostředí, které umožňuje dětem učit se prožitkem, činností a v souvislostech.

MOBILNÍ APLIKACE 

NAŠE MŠ - škola blízká rodičům je unikátní aplikace, díky které je velmi usnadněna vzájemná komunikace mezi rodiči a mateřskou školou. Jako rodič máte jedinečnou možnost mít neustále při ruce ty nejnovější aktuality z dění v mateřské škole

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Proč Začít spolu?

   

Jako učitelka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegyň a metodiček ZaS .

                                    KROUŽKY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY MŠ 

Níže naleznete nabídku kroužků pro mateřskou školu, které probíhají v odpoledních hodinách a jsou tedy doplňkovými programy.
Časy kroužků se vždy snažíme nastavit tak, aby se vzájemně nepřekrývaly a děti tak mohly navštěvovat kroužky dle svého skutečného zájmu.

 

 

AKTIVITA KDY A V KOLIK (FREKVENCE)

Předběžná CENA

PODROBNÝ POPIS

Angličtina pro mladší/ pro starší děti

1x týdně (úterý/ čtvrtek) 7:25 – 7:55

 

1.300,- za pololetí + sešit 360,- S odbornicí Ing. Sylvou Ničovou se děti vydají za zvířecími kamarády do světa angličtiny a že to bude stát za to!
Keramika

1x týdně (úterý)
15:30 – 16:30

1.800,- V keramické dílně ve třídě U Čaroděje si děti vyzkouší základní techniky (včetně glazování) s lektorkou z DDM (Bárou Kozákovou). Přihlášky online na stránkách DDM Slaný.
Sportovky Pupásek 1x týdně (čtvrtek)
16:00 – 16:45
2.450,- Trenéři klubu děti vtáhnou do sportovních aktivit i her na kroužku zaměřeném na zdraví a hrubou motoriku. Přihláška online na jejich stránkách.
Předškoláček 1x týdně (úterý) dopoledne 2.200,- včetně autobusové dopravy –již obsazeno zájemci Pro naše předškolní děti (jako každý rok) připravily lektorky z Medúzy zábavné lekce ve slánském bazénu ke zvládnutí základních plaveckých dovedností a odstranění strachu z tohoto živlu.
Divadelní předplatné 1x týdně (úterý)
13:00 – 14:00

 

750,- za 8 představení –
již obsazeno zájemci

Předškolní děti z naší MŠ se opět mohou těšit na zájezdy různých kočovných společností s rozmanitou divadelní nabídkou v Městském divadle ve Slaném.
       

ZAPOJENÍ NAŠÍ MATEŘINKY DO PROJEKTŮ

Nepřihlášený