Logopedické okénko

LOGOPEDICI PŮSOBÍCÍ VE SLANÉM 


KLINICKÁ LOGOPEDIE


DŮLEŽITÉ ODKAZY:

1. VŽDY, POKUD MÁTE SEBEMENŠÍ POCHYBNOST O VÝVOJI ŘEČI SVÉHO DÍTĚTE:

→ ve třech letech, pokud Vaše dítě:

nemluví nebo používá maximálně dvouslovné věty,

neumí vyslovovat samohlásky (A, E, I, O, U), hlásky T, D, N, F, V, P, B, M, H, J, K, G, CH a souhlásky OU, AU,

má velice chudou slovní zásobu (několik desítek slov),

Vám nerozumí.

→ ve čtyřech letech, pokud Vaše dítě:

mluví, ale téměř nikdo (kromě nejbližších) mu nerozumí,

používá nesprávný slovosled (“máma čaj pije ne”),

nepoužívá předložky, skloňuje s chybami (“pojedeme obchod”),

málo a obtížně se vyjadřuje,

nerozumí řeči.

Návštěvu logopeda neodkládejte, pokud nevyslovuje správně L a neměkčí (nepoužívá hlásky Ď, Ť, Ň, Bě, Pě, Mě…), dále pokud jakékoli hlásky vyslovuje nesprávně (tzv. “šlape si na jazyk“, ráčkuje) nebo se zadrhává.

→ ve čtyřech až pěti letech, pokud dítě:

neměkčí,

nevyslovuje L, R, Č, Š, Ž nebo je vyslovuje nesprávně

→ v pěti letech, pokud dítě stále:

nevyslovuje nebo vyslovuje chybně sykavky (S, C, Z) a hlásky R, Ř,

má chudou slovní zásobu, často se nemůže vyjádřit, protože mu “chybí” slova.

→ S návštěvou logopeda neotálejte v žádném věku, pokud dítě začne používat určité hlásky, ale nesprávným způsobem (strká jazyk mezi zuby, ráčkuje) nebo pokud dítě zadrhává.

V ideálním případě by dítě nemělo mít logopedické problémy před nástupem do základní školy.

Uvedený výčet berte jako orientační! Nastínit přesně vývoj řeči není předmětem tohoto článku.....

2. VŽDY, POKUD VÁM NÁVŠTĚVU LOGOPEDA DOPORUČÍ DĚTSKÝ LÉKAŘ

Dětský lékař při preventivní prohlídce sleduje i vývoj řeči dítěte.

3. VŽDY, POKUD VÁM NÁVŠTĚVU LOGOPEDA DOPORUČÍ PANÍ UČITELKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Logoped fundovaně posoudí, zda je pravidelná návštěva nutná. Může se stát, že Vás logoped uklidní, doporučí, jak s dítětem pracovat, co a jak procvičovat, aby vývoj řeči probíhal co možná nejlépe. A třeba si Vás znovu pozve až za půl roku.

Může se však také stát, že logopedická terapie bude nutná a bude probíhat intenzivněji.

KAM NA LOGOPEDII ?

KLINICKÁ LOGOPEDIE

Nejčastěji se rodiče obrací na klinické logopedy. Pracují ve zdravotnických zařízeních nebo mají své soukromé ambulance. 

KOLIK TO BUDE STÁT?

Pokud má váš klinický logoped smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, budete mít veškerou péči zdarma (placenou ze zdravotního pojištění). Ujistěte se předem, zda vaše pojišťovna s konkrétním logopedem spolupracuje a jeho služby proplácí.

CO MUSÍM ZAŘÍDIT PŘED NÁVŠTĚVOU KLINICKÉ LOGOPEDIE?

Na klinickou logopedii budete potřebovat doporučení (žádanku) od dětského lékaře. Vaše první návštěva tedy nepovede k logopedovi, ale k pediatrovi. S žádankou a kartičkou pojišťovny můžete směle vyrazit ke klinické logopedce.

CO S SEBOU NA LOGOPEDII?

S sebou si vezmete, jak už jsem psala výše, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, žádanku od pediatra a vřele doporučuji si vzít tzv. “deníček děťátka”, do kterého jste si zapisovali první krůčky, první slova, atp.

Logoped bude zjišťovat anamnézu dítěte (jak zdravotní – například komplikace při porodu, zdravotní stav dítěte, které mohou mít vliv na vývoj řeči, osobní i rodinnou – zda dítě žije v úplně rodině, například traumatický rozvod rodičů může mít vliv na vývoj řeči dítěte).

Pokud takový deníček nemáte, zkuste před návštěvou logopeda zavzpomínat na základní milníky ve vývoji dítěte (kdy začalo chodit, mluvit atp.)...

Nepřihlášený