Třída U OBRA

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

Třída se nachází v druhém patře prostředního pavilonu, který byl nově přistaven v roce 2012. Třída je velmi prostorná a rozdělená do dvou částí, po levé straně od vchodu se nachází část s koutky a stolečky. Z této části se dostaneme do umývárny a na WC, poté je tam malá kuchyňka a výdejna jídla.  Ve druhé polovině třídy se nachází koberec a další vytvořené koutky. Po pravé straně se nachází dva kabinety s pomůckami a materiálem. V zadní čísti třídy je sklad lůžkovin. Celá třída je uzpůsobená dle programu „Začít spolu“.    Ve třídě se nacházejí centra aktivit „CA“, ve kterých děti pracují – domácnost, dílna, ateliér, pokusy a objevy, kniha písmena, písek a voda, manipulační hry, kostky a pohyb, hudba, dramatizace.  Jelikož jsou u obrů děti předškolního věku adaptace probíhala bez problémů, děti jsou zvyklé na chod školky, jelikož ji v předchozích letech už také navštěvovaly. Děti jsou soběstačné v sebe obslužných činnostech i hygieně, je ale ovšem stále namístě velmi časté připomínání k úkonům, protože spoustu dětí na tyto běžné věci nejsou z domova zvyklé. Na děti je kladen větší důraz, aby nesly za své činy a jednání zodpovědnost a připravili jsme je tímto na život.  Ve třídě se snažíme dodržovat šest základních pravidel jako je – pusinkové, srdíčkové, ouškové, košťátkové, ručičkové, želvičkové. 

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Třídu MŠ tvoří 11 Center aktivit: Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Voda a písek, Ateliér, Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb, Dramatika.

 

Nepřihlášený