Informace- provoz MŠ

ŠKOLNÉ - ÚPLATA 

ŠKOLNÉ / ÚPLATA - na rok 2023/2024 - 480 Kč - prosíme uhrazení do 15. dne v měsíci, Uhrazení na bankovní účet MŠ :

 51-5346150287/0100

STRAVNÉ 

STRAVNÉ : / částky za uplynulý měsíc, jsou vždy zveřejněny na nástěnkách v šatnách u jídelního lístku v každé třídě/

- prosíme uhrazení do 15. dne v měsíci, uhrazení platby na bank.účet - 100787621/0800
- možno hradit také jednorázovým příkazem - zadávejte přesné částky + přidělené var. symboly

SRPDŠ - SPOLEK RODIČŮ

2023/2024 - částka - 800 KČ za každé dítě 
Číslo účtu - 115-9790170207/0100

Fond SRPDŠ se používá výhradně pro děti a to na tyto potřeby:

Výlety

Divadla

Tematické výlety

Ostatní

Vánoce

Drobná vydání

Dárky pro předškoláky

Fotografie atd...

Nepřihlášený