Personál MŠ

Personální obzasení v naší mateřské škole

Seznamte se ...

Karolína Podr, ředitelka MŠ

„Když o tom dokážeš snít, dokážeš to udělat.“

 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 

___________________________________

Kurzy:

 • Logopedický asistent
 • První pomoc
 • Focus Box 
 • Jak identifikovat ohrožené dítě

Semináře/ školení: 

 • Řízení školního stravování
 • Setkání vedení Začít spolu
 • Ředitelská kavárna - Začít spolu I,II.,
 • Dny ve třídě začít spolu - Šestajovice I.,II.
 • Setkání vedení Začít spolu
 • Kolokvium ředitelů
 • Strategické řízení ve školách
 • Centra aktivit I.částa
 • Centra aktivit - cesta ke smysluplnému učení
 • Psychogiena učitele 
 • Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků
 • Tvoření s prožitkem v MŠ
 • Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení
 • Odpady ve školní jídelně – nový zákon o odpadech
 • Strategické řízení školy
 • Skutečně zdravá škola
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
 • Účetní uzávěrka v ŠJ
 • Personální obsazení školní jídelny
 • Hygienické minimum ve stravovacích službách
 • Školská legislativa
 • Odměňování zaměstnanců ve školství
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
 • Novela o pedagogických pracovnících, změny od 1.1.2024 
 • Spolupráce s rodiči v MŠ
 • Ekologie 

Bc.Tereza Krejzová, zástupkyně ředitelky 

 • Profesní průprava zástupce ředitele

_________________________________

Kurzy:

 • Focus Box
 • Jak identifikovat ohrožené dítě

Semináře/školení:

 •  Psychohygiena pro učitele
 •  Setkání vedení MŠ pracujících v programu Začít spolu
 • Novely právních předpisů ve školství 2024
 • Jak identifikovat ohrožené dítě
 • Setkání MŠ pracujících v programu Začít spolu 
 •  Spolupráce s rodiči v mateřské škole
 •  Tvoření s prožitkem v mateřské škole
 • Nakopávačka
 • Centra aktivit: přirozená individualizace v MŠ
 • Centra aktivit: cesta je smysluplnému učení
 • Psychohygiena učitele
 • Den ve třídě Začít spolu v MŠ - Motoláček, Šestajovice
 • Zásady asertivní a efektivní komunikace pro MŠ, ZŠ, ZUŠ
 • Komunikace

Renáta Krausová, učitelka 

 

„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se neustále pohybovat.“  

Kurzy:

 • Logopedický asistent 

___________________________________

Semináře/školení:

 • Šemináře/školení:
 • Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků
 • Den ve třídě Začít spolu - Šestajovice
 • Kompletní učitel 21.stolení
 • Polytechnická výchova
 • Mozaika v různém provedení
 • Tvořivé činnosti s přírodním materiálem
 • Netradiční hudební nástroje
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Misrosoft Office 
 • Klima školy - prevence agrese
 • Komunikace
 • Den ve třídě Začít spolu - Šestajovice

Alice Šafaříková Rezková, DiS.

„Jen srdcem lze správně vidět, co je podstatné,“je očím neviditelné„  

Kurz:

 • Jak identifikovat ohrožené dítě

___________________________________

Semináře/školení: 

 • Práce s interaktivní technikou
 • Polytechnická výchova v MŠ
 • Polytechnická výchova v MŠ z pohledu vedoucího pracovníka
 • Vzdělávací centrum Podkušnohoří - Papírotvoření
 • Vzdělávací centrum Podkušnohoří - Enkaustika
 • Vzdělávací centrum Podkušnohoří - Netradiční hudební nástroje
 •  Sdružení pro tvořivou dramatiku - Sdružení pro tvořivou dramatiku -1
 • Sdružení pro tvořivou dramatiku - Sdružení pro tvořivou dramatiku -2
 • Památník Lidice - Prožitkové učení " Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp" 
 •  Památník Lidice - Čtyři roční období
 • Ostrov Slaný - Základy keramických technik
 •  Klima školy, prevence agrese a agresivity
 •  Microdoft Office pro pedagogy začátečníky
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
 • Ekologické tvoření pro rodiče s dětmi
 •  Kompetentní učitel 21. století II - Začít spolu
 • Den ve třídě Začít spolu - Košíře

Bc.Lucie Liscová - učitelka  

„Nikdy nevíte, kolik dobrého může zmoct jeden prostý úsměv“ 

Kurzy:

 • Logopedický asistent 

___________________________________

Šemináře/školení:

 • Letní škola Začít spolu pro MŠ
 • Oregonská metod hodnocení
 • Zahraniční stáž - Začít spolu
 • Práce s textilem
 • Tvůrčí zpracování odpadového materiálu 
 • Komunikace s rodiči předdškolního věku 
 • Grafika
 • Tvořivé činnosti s přírodním materiálem 
 • Decoupage
 • Práce s interaktivní technikou 
 • Polytechnická výchova v MŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj pedaoga MŠ,
 • Komunikace
 • Den ve třídě Začít spolu - Motoláček

 

 

 

Mgr.Ivana Malá - učitelka

„Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů“ 

Kurzy:

 • Ekonaratologie - vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu

_______________________________________

Semináře/školení:

 • Podpora inkluzivního přístupu v MŠ
 • Prevemce syndromu vyhoření
 • Komunikace práce  v týmu 
 • Podpora inkluzivního přístupu v MŠ
 • Tvůrčí zpracování odpadového materiálu 
 • Práce s interaktivní technikou
 • Polytechnická výchova v MŠ
 • Začít spolu - kompletní učitel
 • Klima školy - prevence agerea agresivity
 • Microsoft Office pro pedagogy 
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Kvalita předškolního vzdělávání 
 • Metodickásetkávání s učiteli MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ
 • ICT znalosti
 • Hrajeme si a zpíváme s pohádkou
 • Komunikace
 • Den ve tříde Začít spolu - Motoláček 

Iva Vokalová DiS. - učitelka 

„Přímejte výzvy, abyste mohli poctít radost z vítězství“ 

Kurzy: 

 • Logopedický asistent 

_______________________________________


Šemináře/školení:

 • Letní škola začít spolu 
 •  Psychohygiena učitele
 •  Den ve třídě Začít spolu Šestajovice
 • Kominukace  
 • Kompletní učitel 21. století
 • Výtvarné techniky - zdobení vajíček voskovými plátky, enkaustika, malování horkým voskem na papír
 •  Tvorba a využívání portfolia, tematické a projektové plánování. 
 •  Podpora inkluzivního přístupu MŠ
 • Komunikace a práce v týmu
 • Prevence syndromu vyhoření
 •  Proces komunikace a překážky ve vedení dialogu
 •  Ekologická výchova v mateřské škole, setkání pedagogů MŠ a členů sítě Středočeského kraje
 •  Public relations, rozvoj vztahů s veřejností 
 •  Podpora inkluzivního přístupu v MŠ
 • Obchodní akademie - ICT znalosti a dovednosti
 • Obchodní akademie  - Učíme se hrou I.
 • Obchodní akademie  - Učíme se hrou II.
 • Výtvarné techniky - Hračky našich předků
 • Jak předcházet problémům v grafomotorice v MŠ a na 1 st. ZŠ
 •  Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku
 • Celý rok hrajeme a zpíváme - pokročilí
 • Obchodní akademie - ICT znalosti

 

 

Bc. Jana Marešová - učitelka MŠ

 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát jsem se naučil v mateřské školce“ 

Kurz:

 • Rozvíjející kurz - pro učitele MŠ - Začít spolu 

_________________________________

Semináře/školení:

 • Letní škola  Začít spolu 
 • Den ve třídě Začít spolu -Motoláček, Košíře 
 •  Matematika všemi smysly
 •  Polytechnika 
 •  Kompetence učitele 21. století 
 • Začít spolu  - pozorování 
 • Osobnostně sociální rozvoj učitelů - Začít spolu
 •  Zahraniční stáž - Slovinsko - Začít spolu 
 • Microsoft Office
 • Klima školy
 • Podpora inkluzivního přístupu v MŠ
 • Jak prožít netradiční dny v MŠ
 • Rukodělný Ekoseminář
 • Možnosti dramatické výchovy 1.+ 2.DÍL 
 • Hudebně pohybová průprava netradičně 
 • Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ
 • Hranice a rituály ve výchově předšk.věku 
 • Podpora inkluzivního přístupu v MŠ
 • Komunikace práce v týmu 
 • Prevence syndormu vyhoření
 • Proces a komunikace a překážky ve vedení dialogu
 • Polytechnika
 • Práce s interaktivní technikou
 • Děti s odlišným mateřským jazykem v podmíkách MŠ

Jiřina Chaloupková, učitelka

 

„Život je krásná věc, život je krásná a přepychová věc“ 

 • Studium pedagogiky pro asistenty

_______________________________________
Šemináře/školení

 • Den ve třídě Začít spolu - Šestajovice
 • Komunikace
 • Kompletní učitel 21.století
 • Grafika
 • Tvůrčí zpracování odpadového materiálu
 • Jazyková podpora pro děti s odlišným mateřským jazykem
 • Osobnostně  sociální rozvoj pedagoga
 • Specifika práce s dvouletými dětmi
 • Klima školy
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Komunikace a překážky ve vedení dialogu
 • Komunikace a práce v týmu
 • Podpora inklizivního přístupu v MŠ
 • Jak vytvořit podnětné prostředí pro samostatnostatnou činnost dětí
 • Jak zvládat stres
 • Práce s rodiči ve třídě i doma
 • Základy evaluace
 • Základy uživatelských ICT znalostí sa dovedností 
 • Microssoft Office  

 

Jana Wohanková DiS., učitelka 

 

 • Studium pedagogiky pro asistenty

____________________________________
Šemináře/školení

 • Den ve třídě Začít spolu - Šestajovice
 • Komunikace
 • Kompletní učitel 21.století
 • Práce s interaktivní techikou
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogl MŠ
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi MŠ
 • Microsoft Office
 • Setkávání metodická - učitele MŠ , 1. a 2. třídy
 • Klima školy
 • Proces komunikace a překážky ve vedení dialogu
 • Prevence syndromu vyhoření 
 • Komunikace a práce v týmu 
 • Podpora inkluzivního přístupu v MŠ

 

Běla Černá, učitelka 

„Když nejde o život, jde o ...NIC“ 

 

______________________________________

Šemináře/školení:

 • Den ve třídě Začít spolu - Šestajovice
 • Komunikace
 • IT. ve škole - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 •  Microfoft Office pro pedagogy
 •  Klima školy - prevence agrese a agresivity

 

Janovská Lucie, učitelka 

„Někdy ty nejmenší věci zabírají nejvíce místa ve vašem srdci“ 

Semináře/školení

 • Den ve třídě Začít spolu - Košíře
 • Centra aktivit - individualizace
 • Jak na výtvarku na 1. stupni
 • Manuál v Džungly dětských knih 
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v MŠ
 • Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ
 • Microssoft Office
 • Klima školy - prevence agresivity

Naděžda Holovlaská, učitelka 

Jaroslava Matoušková, učitelka  

Olga Jehlíková, učitelka

Provozní zaměstnanci: 

Hana Staňková - školnice

Martina Škvrnová - uklizečka 

Martina Němcová - uklizečka

Ivana Mašková - uklizečka 

Zaměstnanci školní jídelny : 

 - vedoucí ŠJ 

Světlana Danihelovská -  kuchařka

Kateřina Bíbová - hlavní kuchařka 

Markéta Hamerská - kuchařka  

Nepřihlášený