fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Informace o školném a stravném

Informace o školném a stravném

  • Renáta Krausová
  • 3.4.2020

Vážení rodiče,

protože nevíme, jak dlouhno bude mateřská škola uzavřena, vkládáme informace k platbám.

BŘEZEN: V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je za měsíc březen upravena platba školného.

Školné budeme účtovat v poměrné části za 10 pracovních dní - částka činí 182,- Kč.

Stravné se počítá pouze za dny, kdy se dítě stravovalo.

Vyúčtování plateb za měsíc březen proběhne ihned po otevření mateřské školy.

DUBEN a další měsíce:

Školné: Hotovostní platby u paní hospodářky jsou pozastaveny. Platby na další měsíce zaslané na základě trvalých příkazů vyúčtujeme po otevření mateřské školy.

Přeplatky budou vráceny.

Školné začne nabíhat po ukončení uzavření mateřské školy, opět v poměrné části za otevřené pracovní dny.

Stravné: Po otevření mateřské školy se bude postupovat stejně jako dříve - vyúčtování za odebrané jídlo.

Děkujeme za pochopení.