fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

  • Renáta Krausová
  • 6.4.2021

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy se bude konat ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s epidemii COVID-19 bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu potřebujete:

1) Žádost k přijetí (ke stažení v sekci Pro rodiče – Dokumenty ke stažení)

2) Kopii rodného listu dítěte

3) Potvrzení od lékaře (ke stažení v sekci Pro rodiče – Dokumenty ke stažení)

Velkou důležitost klademe na správnost uvedeného aktuálního čísla telefonu a emailu pro následné sdělení přiděleného registračního čísla.

Dokumenty potřebné k zápisu je možné doručit následujícími způsoby:

1.     do datové schránky školy h64ky97

2.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen běžný e-mail) ms.udivadla@skolkyslansko.cz

3.     poštou na adresu: Mateřská škola, Vítězná 1578, 274 01 Slaný

4.     do poštovní schránky umístěné při vstupu do MŠ

5.    osobní podání: V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. K této možnosti využijte telefonní kontakt 774 052 628 k dohodnutí termínu pro osobní předání.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

1) Děti, které před 1. 9. 2021 dovrší 5let věku, budou plnit povinné předškolní vzdělávání a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy.

2) Děti, které před 1. 9. 2021 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt, cizinci místo pobytu, ve spádové oblasti mateřské školy, seřazeny od nejstaršího po nejmladší.

3) Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy.

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými registračními čísly) bude vyvěšen na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy. O nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni písemně do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se mohou do 15 dnů odvolat. Během správního řízení mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Děti se přijímají i během školního roku, pokud nastane situace, že se místo uvolní. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

Podrobnější informace na tel.: 774 052 628, nebo ms.udivadla@skolkyslansko.cz.